www.ctrt.net > 即和既这两个怎么组词,

即和既这两个怎么组词,

即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即 既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀

既组词:终既、雍既、无既、罔既、肆既、时既、蚀既、靡既、皆既、既终、既月、既以、既已、既旬、既夕、既位、既望、既往、既朔、既乃、既廪、既立、既济、既后、既灌、既尔、既定、既成、既齓、既龀、拜既、食既、既是、既然、既而、既死魄、...

即使即时即兴即日即便即将即事即刻即位即是即景即世即墨即或即期即席即真即此即令即行即今即如即目即若即安即戎即叙即夜即阼即序即且即速即禽即夕即祚即吉即命即立即早即溜即即即拜即死即用即留即代即政即路即刑即照即忙随即旋即立即赓即在即迅...

即和既的区别: 一、字形不同 “即”右从“耳刀”,“既”右从“无”。 二、字音不同 “即”读jí,“既”读jì。 三、字义不同 1)“即”有多个义项:①作副词,就,便。表示动作发生之快或时间之早。如“招之即来”,“有错即改”,“一触即发”。②作连词,即使,就是...

即兴、 立即、 即将、 即使、 即便、 当即、 即刻、 即日、 即时、 在即、 即令、 旋即、 即景、 迅即、 即事、 即位、 随即、 即且、 即是、 即早、 即立、 即刑、 赓即、 即禽、 即溜、 即序、 登即、 即拜、 即代、 即路、

随即(随即) suí jí ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ 同义词——立刻 立即 登时 立地 立时 即刻 速即 既 jì ㄐㄧˋ 1. 动作已经完了:~往不咎。~而。 2. 已经:~成事实。~定。 3. 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。

既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀 即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即 融洽、融合、融融、融化、金融、融汇、圆融、祝融、消融、交融

鱼加个即是鲫字 【开头的词语】 鲫鱼 鲫溜 鲫瓜子 鲫瓜儿 【居中的词语】 老鲫溜 花鲫鱼 不鲫溜 【结尾的词语】 过江之鲫 石鲫 鳑魮鲫 金鲫 过江名士多如鲫

即:即使、即便、即将…… 既:既然、既是、既有…… 幼:幼稚、幼孝幼时…… 幻:幻想、幻影、幻觉…… 望采纳;若还有不懂的,请继续追问~_~

即:即使 既:既然 幼:幼稚 幻:幻想 望采纳;如有不懂,可继续追问~_~

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com