www.ctrt.net > 既和即怎么组词

既和即怎么组词

即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即 既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀

即使即时即兴即日即便即将即事即刻即位即是即景即世即墨即或即期即席即真即此即令即行即今即如即目即若即安即戎即叙即夜即阼即序即且即速即禽即夕即祚即吉即命即立即早即溜即即即拜即死即用即留即代即政即路即刑即照即忙随即旋即立即赓即在即迅...

即和既的区别: 一、字形不同 “即”右从“耳刀”,“既”右从“无”。 二、字音不同 “即”读jí,“既”读jì。 三、字义不同 1)“即”有多个义项:①作副词,就,便。表示动作发生之快或时间之早。如“招之即来”,“有错即改”,“一触即发”。②作连词,即使,就是...

既组词:终既、雍既、无既、罔既、肆既、时既、蚀既、靡既、皆既、既终、既月、既以、既已、既旬、既夕、既位、既望、既往、既朔、既乃、既廪、既立、既济、既后、既灌、既尔、既定、既成、既齓、既龀、拜既、食既、既是、既然、既而、既死魄、...

既然

既定 解释:已定的,已为前提的 拼音:[jì dìng] 正确

即怎么组词 即组词如下: 立即 即时 即割

1、即兴 [ jí xìng ] 事先毫无准备,仅就当时的感受创作、表演或演讲的。 2、即便 [ jí biàn ] 用来加强语气,指即使;纵使。 3、即使 [ jí shǐ ] 表示承认某种事实,暂让一步,在正句里常用也呼应,说出结论 4、立即 [ lì jí ] 立刻;马上 5、即...

“即”组词:即使、即便、当即、即兴、立即、即将、即刻、即日、即时、在即、旋即、即景、即令、即事、随即、即位、迅即、即且、即是、即立、即刑、赓即、即代、即拜、即溜、即禽、是即、即序、即早、即路、赶即、即留、即夜、即政、登即、即如、...

1、立即 造句:我立即告诉她这不是属于她的男人.什么样的男人会在第一次约会的时候就请一个女孩同他一直祈祷?只有一个古怪的人! 解释:立刻:部队接到命令,~出发。 2、即时 造句:在传统的轮询方法中,客户机发送一个请求到服务器,然后总是可...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com