www.ctrt.net > 既组词有哪些

既组词有哪些

“既”字能组成以下词语:既然、既往、既而、既定、终既。 读音:[jì ] 释义: 1.动作已经完了。 2.已经。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列。 既然[ jì rán ]:表示先提出前提,而后加以推论,常用就、也、还等配搭。 既往 [ jì wǎng ]:是指...

即兴、 立即、 即将、 即使、 即便、 当即、 即刻、 即日、 即时、 在即、 即令、 旋即、 即景、 迅即、 即事、 即位、 随即、 即且、 即是、 即早、 即立、 即刑、 赓即、 即禽、 即溜、 即序、 登即、 即拜、 即代、 即路、

释义 1.动作已经完了:~往不咎。~而。 2.已经:~成事实。~定。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。 相关组词 既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

1、既的拼音:jì。 2、既的意思: ①已经:既已如此|既得利益|既往不咎。 ②既然,常跟“就、则” 连用:既来之,则安之,既要干,就干好。 ③跟“且,又,也,更” 等配合,表示两方面同时存在:既勇敢又机智|既聪明又用功|既快且好|既要保增长,更要...

既然 [jì rán] 词语 本词条是多义词,共2个义项展开 既然,是汉语词汇,汉语拼音为jì rán。既然是连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用“就”、“也”、“还”等配搭。举例:既然他已经好些,就可以回学校去了。 中文名 既然 外文名 now that;...

既的组词有哪些呢 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既是、 既尔、 既位、 既朔、 既不索、 既死魄、 既不沙、 既死霸、 既济公、 亥既珠 既而、 既后、 罔既、 既济、 既生霸、 既生魄、 一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既得利益、 不溯既往...

既 jì 动作已经完了:既往不咎。既而。 已经:既成事实。既定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:既快又好。 笔画数:9; 部首:旡; 偏旁是旡的字有 4 旡jì, 9 既jì, 11 旣jì, 12 旤huò 旣 jì 同“既” 旤 huò 古同“祸”。 看来最后就是既组词...

组词示例如下: 既大又圆,既细又长,既多又重 既简单又方便,既紧张又害怕 既高兴又得意,既骄傲又自豪

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com