www.ctrt.net > 三点水加一个既然的既.练什么能组什么词

三点水加一个既然的既.练什么能组什么词

溉 gài害攻愤纪莅慌缝苇俯俩 〈动〉 (1) (形声。从水,既声。本义:灌注) (2) 同本义 溉,灌也。——《广韵》 溉,一曰灌注也。——《说文》 此渠皆可行舟,有余则用溉。——《汉书·沟洫志》 西门豹引 漳水溉 邺,以富 魏之 河内。——《史记·河渠书》 一亩之...

溉 gài 〈动〉 (1) (形声。从水,既声。本义:灌注) (2) 同本义 溉,灌也。——《广韵》 溉,一曰灌注也。——《说文》 此渠皆可行舟,有余则用溉。——《汉书·沟洫志》 西门豹引 漳水溉 邺,以富 魏之 河内。——《史记·河渠书》 一亩之稼,则粪溉者先芽。——宋...

溉 gài 浇灌:灌溉。 洗涤。 笔画数:12; 部首:氵; 笔顺编号:441511541535

既而 <书>时间副词,用在全句或下半句的头上,表示上文所说的情况或动作发生之后不久:~雨住,欣然登山。 既是 既然:~他不愿意,那就算了吧。 既往不咎 咎:责怪。原指已经做完或做过的事,就不必再责怪了。现指对以往的过错不再责备。 既...

既然、 食既、 既往、 既望、 既而、 既是、 既济、 既后、 既乃、 肆既、 既旬、 罔既、 蚀既、 既以、 既齓、 终既、 既定、 拜既、 时既、 无既、 既成、 皆既、 既终、 既已、 既龀、 既灌、 既月、 雍既、 既廪、 既立、 既尔、 既夕、 既...

既然、 食既、 既往、 既望、 既是、 既而、 既后、 罔既、 既济、 既乃、 肆既、 蚀既、 既旬、 既定、 既以、 既齓、 既已、 拜既、 终既、 无既、 既月、 既灌、 时既、 既廪、 既龀、 既成、 雍既、 既立、 既终、 皆既、 既夕、 既尔、 既...

三点水加既字 这个字是 溉 读音:[gài] 部首:氵 五笔:IVCQ

您好,带有三点水旁的既然的既组词如下: 溉:灌溉 灌溉[guàn gài] [解释]1.同灌 2.供给水

既往 [jì wǎng] 指已经过去的事情。 既而 [jì ér] 不久,一会儿,副词。指上件事情发生后不久。 既望 [jì wàng] 周 历以每月十五、十六日至廿二、廿三日为既望。后称农历十五日为望,十六日为既望。

jì 厩(马厩)(厩肥) 1、既然 造句:既然一切自然力量都这么诚挚地要求仟侮罪过,连这些黑色杂草都从死者的心中生长出来,宣布了一桩没有说出口的罪行,为什么办不到呢? 解释:连词,用在上半句话里,下半句话里往往用副词‘就、也、还’跟它呼...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com