www.ctrt.net > 用"虽"字组词有哪些?

用"虽"字组词有哪些?

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 suī shǐ 虽马 suī mǎ 虽恐 suī kǒng 虽有搞...

组词: 虽覆能复[suī fù néng fù] 覆:翻倒;复:复原。虽然已经翻倒,但还能复原。后也指反复无常的手段。 虽有搞暴[suī yǒu gǎo bào ] 即使因干枯而变形。 虽死犹生[suī sǐ yóu shēng] 犹:如同。指人虽死,精神不灭,楷模犹存。也指心无牵挂...

虽: 组词:虽然、虽说、虽则、然虽、虽复、虽说、虽马、虽恐、虽使、虽是、虽故、 成语:虽死犹荣、虽死犹生、虽死无悔、虽覆能复、虽有搞暴、虽休勿休、 短句:秤砣虽小压千斤、麻雀虽小,五脏俱全、一手独拍,虽疾无声、虽死之日,犹生之年、...

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 suī shǐ 虽马 suī mǎ 虽恐 suī kǒng 虽有搞...

好是多音字。 hào读音组词有:好学、好奇、好逸恶劳。 hǎo读音组词有:好事、好人、好汉、好事多磨。 好的组词: 好学 [hào xué ]:喜爱学习。 好奇 [hào qí ]:对自己所不了解的事物觉得新奇而感兴趣。 好逸恶劳 [hào yì wù láo ]:贪图安逸,...

“致”字的组词有:兴致、景致、致力、雅致、大致、致谢、精致、致敬、逸致、风致、别致、致使。 兴致[xìng zhì] 释义:感兴趣。 造句: 1、兴致浮伪,非所谓率由旧章也。 2、他今天好像很有兴致的样子。 景致[jǐng zhì] 释义:风景。 造句: 1、...

完字组词有哪些 : 完整、 完美、 完成、 完工、 没完、 完全、 完善、 完毕、 完备、 完好、 完结、 完聚、 完粮、 完败、 完人、 完胜、 完稿、 完了、 完税、 完孝 完竣、 完蛋、 完婚、 完满、 完璞、 完镜、 完身、 富完、 完充、 完名、 ...

1.化的三字词:完美化 ,成熟化 ,品位化 ,唯一化 ,精品化,理想化,国际化,化学,虚拟化,格式化,智能化,合理化,现代化,正规化。 2.化的两字词:变化,分化,僵化,教化,熔化,融化。 3.化的多字词:潜移默化,化干弋为玉帛。 * 文化 wén ...

“信?”的词语: 信念 信仰 信笺 信息 信步 信服 信心 信任 信赖 信宿 信誉 信用 信手 信奉 信然 信义 信札 信条 信守 信口 信诚 信风 信使 信实 信号 信访 信物 信笔 信函 信徒 信史 信道 信鸽 信托 信士 信贷 信鸿 信誓 信行 信瑞 信向 信圭 信...

“南”字组词:南宫 南山 南岭 南方 南无 南宫nán gōng 释义 “南宫”是个多义词,它可以指南宫(河北省南宫市), 南宫(汉语词汇), 南宫(明代北京洪庆宫)。 造句:如果我中了500万我就请南宫的朋友去云南旅游。 南山nán shān 释义 南山 Nán Shā...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com