www.ctrt.net > 欲组词有哪些词语

欲组词有哪些词语

欲的组词 : 物欲、 食欲、 贪欲、 节欲、 性欲、 兽欲、 欲念、 嗜欲、 私欲、 六欲、 禁欲、

欲望 欲想 欲加 欲念 欲火 食欲 情欲 禁欲 纵欲 欲盖弥彰 欲罢不能 欲速不达 性欲、占有欲

欲 组词 : 物欲、 食欲、 贪欲、 节欲、 欲念、 私欲、 六欲、 贵欲、 侵欲、 肆欲、 苟欲 希望能帮到你学习进步 望采纳,谢谢

欲望[ yù wàng ]:对能给以愉快或满足的事物或经验的有意识的愿望。 食欲[shí yù]:指人进食的欲望。 私欲[ sī yù ]:私人欲念;不正当的欲望。 欲心[yù xīn]:情欲之心。 禁欲[jìn yù]:抑制欲望,多指因信仰某种教义之所为。 欲,读音yù 。 释...

欲的相关组词 欲望、 情欲 、物欲 、食欲 、贪欲、 爱欲 、节欲 、欲念、 嗜欲 、私欲 、禁欲 、六欲、侵欲 希望能帮助到你

欲的组词 : 物欲、 食欲、 贪欲、 节欲、 性欲、 兽欲、 欲念、 嗜欲、 私欲、 六欲、 禁欲、

想得到某种东西或想达到某种目的的要求:~念。~望。~火。食~。情~。禁~。纵~。 想要,希望:~盖弥彰。~罢不能。~速不达。 需要:胆~大而心~细。 将要:摇耀坠。山雨~来风满楼。 婉顺的样子。

欲擒故纵 东方欲晓 纵欲过度 性欲过度 欲望 求知欲 欲知详情,下文分解

随心所欲

释义 1.想得到某种东西或想达到某种目的的要求:~念。~望。~火。食~。情~。禁~。纵~。 2.想要,希望:~盖弥彰。~罢不能。~速不达。 3.需要:胆~大而心~细。 4.将要:摇耀坠。山雨~来风满楼。 5.婉顺的样子。 相关组词 欲望 物欲 情...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com