www.ctrt.net > 组词 随即和随既 哪个对

组词 随即和随既 哪个对

随即(随即) suí jí ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ 同义词——立刻 立即 登时 立地 立时 即刻 速即 既 jì ㄐㄧˋ 1. 动作已经完了:~往不咎。

随即(随即) suí jí ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ 同义词——立刻 立即 登时 立地 立时 即刻 速即 既 jì ㄐㄧˋ 1. 动作已经完了:~往不咎。~而。 2. 已经:~成事实。~定。 3. 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。

即使即时即兴即日即便即将即事即刻即位即是即景即世即墨即或即期即席即真即此即令即行即今即如即目即若即安即戎即叙即夜即阼即序即且即速即禽即夕即祚即吉即命即立即早即溜即即即拜即死即用即留即代即政即路即刑即照即忙随即旋即立即赓即在即迅...

即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即 既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀

既定 解释:已定的,已为前提的 拼音:[jì dìng] 正确

既定 既定 【拼音】:jì dìng 【释义】:已经确定。 【出处】:宋曾巩 《请以近更官制如六典为书》:“今庶尹百工分位既定,宜有新书,如《周官》六典明白之文,使内外上下,晓然究悉。” 《东周列国志》第一百六回:“事既定,自言于秦王,请休假回...

既往不咎 既望 既而 既后

既组词:终既、雍既、无既、罔既、肆既、时既、蚀既、靡既、皆既、既终、既月、既以、既已、既旬、既夕、既位、既望、既往、既朔、既乃、既廪、既立、既济、既后、既灌、既尔、既定、既成、既齓、既龀、拜既、食既、既是、既然、既而、既死魄、...

和“悲、喜、终、话”共同组词的字是:剧 分别组词: 悲剧——1. 比喻不幸的遭遇。2. 描写主角与占优势的力量(如命运、环境,社会)之间冲突的发展,最后达到悲惨的或灾祸性的结局。 喜剧——戏剧类型之一。多以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词及对...

1、既的拼音:jì。 2、既的意思: ①已经:既已如此|既得利益|既往不咎。 ②既然,常跟“就、则” 连用:既来之,则安之,既要干,就干好。 ③跟“且,又,也,更” 等配合,表示两方面同时存在:既勇敢又机智|既聪明又用功|既快且好|既要保增长,更要...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com